Przejdź do treści

Broszury Agencji Rynku Rolnego

Projekt graficzny linii wydawniczej Agencji Rynku Rolnego na rok 2013, fotoedycja, skład i łamanie broszur zrealizowanych w ramach zamówienia publicznego, wydawca: ARR, 2013.

broszury Agencji Rynku Rolnegobroszury Agencji Rynku Rolnegobroszury Agencji Rynku Rolnego