Przejdź do treści

Zarządzanie finansami publicznymi

 Elżbieta Misiąg, Wojciech Misiąg, Zarządzanie finansami publicznymi. Od budżetów gmin do strategii globalnych – okładka zaprojektowana dla Wydawnictwa Poltext, 2020.

Zarządzanie finansami publicznymi