Bazyliszka, i nie tylko, historia prawdziwa

Ilustracje i projekt okładki książki o legendach warszawskich Wojciecha Letki, Wydawnictwo Alegoria, 2015.
Rysunki: Beata Kulesza-Damaziak.