Przejdź do treści

Zmienić myślenie o firmie

Odświeżenie projektu okładki(również autorstwa naszego studia z 2011 roku), Wydawnictwo Poltext, 2014(nowy projekt po lewej stronie, projekt z 2011 roku po prawej).

Zmienić myślenie o firmieZmienić myślenie o firmie